Taskforce: ‘Toetsperiode C is honderd procent goed gegaan’

De organisatie van toetsen in periode C is substantieel verbeterd ten opzichte van de voorgaande keren. Van de 2025 geplande tentamens aan de HU zijn er slechts vier niet doorgegaan. En de inzet van surveillanten ging ‘een stuk beter’, blijkt uit een evaluatie. Het aantal klachten van studenten bleef zeer beperkt. Wel blijft het tijdig aanleveren van tentamenopgaven door docenten nog een zorgenkindje.     Lees verder ...