Er zijn weer verkiezingen!

En Fractie Vlijmscherp doet natuurlijk mee om zich in te zetten voor jouw belangen. Elke twee jaar worden er op de Hogeschool Utrecht verkiezingen gehouden. Dit jaar kun jij je stemmen op maar liefst 19 kandidaten vanuit Vlijmscherp! Zo kunnen wij ons de komende twee jaar weer keihard te maken voor jouw belangen als student. Want dat verdien je, net als elke andere student op de HU. Lees verder ...

Nieuwe gedragscode is onduidelijk en leidt tot angstcultuur

Op woensdag 12 december zal de gedragscode voor studentenorganisaties in Utrecht ter instemming komen in de Hogeschoolraad. Wij als Fractie Vlijmscherp zijn na raadpleging van onze achterban eensgezind: we zijn tegen dit document en bang voor de gevolgen.

Wij staan als fractie voor duidelijke afspraken en procedures. Daarom willen wij een reëel document waarbij alle partijen weten waar ze aan toe zijn en daardoor het beste uit zichzelf en de ander kunnen halen.

Dit document is dat niet wegens volgende redenen:

Ten eerste worden studentenorganisaties vele plichten opgelegd waar geen rechten voor terugkomen. Ook worden studentenorganisaties monddood gemaakt door zichzelf niet meer negatief te mogen uitlaten over de onderwijsinstellingen. Dit vinden wij niet stroken met de cultuur van openlijke discussie op het hoger onderwijs.

Ten tweede is dit document niet zo participatief tot stand gekomen als eerder is gemeld. De belangrijkste organisatie voor studieverenigingen op de Hogeschool Utrecht – de OSHU – is slechts beperkt gehoord. Verder is de Universiteitsraad alleen om advies gevraagd en hadden zij geen instemmingsrecht. Het is hiermee onduidelijk of het eindproduct wel gedragen wordt door alle studentenorganisaties.

Ten derde zijn we geschrokken van de publicaties in Telegraaf en DUB. Een soortgelijk document bij de gezelligheidsverenigingen wordt als input gebruikt voor een publiekelijke schandpaal. Verenigingen hebben in goed vertrouwen incidenten gemeld bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) en kunnen dit nu teruglezen in de media.

Ten slotte twijfelen wij aan de praktische uitvoerbaarheid van de gedragscode. Dit gezien het feit dat er een duidelijke praktische meldingsprocedure ontbreekt. Daarnaast is er geen rekening gehouden met kleine kwetsbare verenigingen die geen juridische ervaring hebben. Door alle bovengenoemde argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat we niet anders kunnen dan de verenigingen te beschermen en zullen tegen de gedragscode die voorlicht stemmen.

In een eerdere versie van dit statement stond een verwijzing naar een artikel van DUIC. Dit was onjuist, het moest gaan om een artikel in de Telegraaf.