Falco van Netten

Staat als nummer 2 op de kieslijst van Fractie Vlijmscherp

Ik ben dus Falco, 23 en een derde jaars bedrijfskunde student. Komend jaar wil ik mij volledig inzetten voor het studenten welzijn!

Sinds de invoering van het leenstelsel zijn veel studenten belast geraakt met een verhoogde prestatiedruk. Omdat er nu in vier jaar moet zijn afgestudeerd ervaren veel studenten stress. Onnodig en onterecht vind ik. Studenten moeten kunnen genieten van de studententijd en daar de kans voor krijgen. Hoge werkdruk, veel stress en geen vrije tijd door het broodnodige bijbaantje horen hier voor mij niet bij.

Het afgelopen jaar had ik daarom ook de Zorg&Welzijn portefeuille in bij bestuursjaar bij VIDIUS studentenunie. Als voorzitter van de Utrechtse studentenvakbond heb ik mij full-time kunnen inzetten voor deze thema’s. Gepaard met mijn zetel in de HSR afgelopen jaar en mijn deelname bij de nieuw opgerichte studentwelzijn Taskforce ben ik veel bezig geweest hier iets aan te doen. Omdat dit allemaal op moest starten is er nog weinig praktisch veranderd door de onderzoekende periode wil ik graag de komende twee jaar mijn werk afmaken. Want laten we eerlijk zijn, er moet echt iets veranderen. Wij willen ons blijven inzetten voor de student.

Wil jij dat Falco zich voor deze dingen kan blijven inzetten?