Hogeschoolraad stemt tegen gedragscode

Zojuist heeft een overgrote meerderheid in de Hogeschoolraad tegen de gedragscode voor studentenorganisaties gestemd. Vlijmscherp is hier blij mee en hoopt hiermee de verenigingen meer duidelijkheid te hebben kunnen geven. Vooralsnog veranderd er voor studentenorganisaties niks.

We zijn op geen enkele manier tegen een gedragscode maar wel tegen het stuk wat voorlag. In het stuk waren alleen plichten en eigenlijk geen rechten vastgelegd. We gaan graag in gesprek om te kunnen kijken hoe een eerlijk en rechtvaardige gedragscode er wel zou moeten uitzien.

Voor nu zal er de komende tijd voor studentenorganisaties niks veranderen. Bij mogelijke incidenten zullen de hogeschool en universiteit per situatie bekijken hoe er zal worden gereageerd.