Initiatiefvoorstel studentenwelzijn ingestemd

De Hogeschoolraad heeft ons initiatiefvoorstel omtrent studentenwelzijn unaniem ingestemd! Met goedkeuring van het College van Bestuur komt er nu hopelijk een centrale aanpak voor de verbetering van het studentenwelzijn.

De voorgestelde taskforce zal deze verantwoordelijkheid gaan dragen en zich onder andere gaan bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Het in kaart brengen van initiatieven m.b.t. studentenwelzijn
  • Het verbinden van deze initiatieven zodat deze elkaar kunnen versterken
  • Deelname aan het landelijk netwerk studentenwelzijn HO om kennis te delen ┬ám.b.t. initiatieven en kennis o.g.v. studentenwelzijn
  • Het op de agenda zetten van het thema studentenwelzijn d.m.v. workshops en studiedagen
  • Doorlopend desk research om initiatieven van een wetenschappelijke fundering te kunnen voorzien, waar mogelijk in samenwerking met het landelijk netwerk studentenwelzijn

Bekijk hier het volledige initiatiefvoorstel