Medezeggenschapper Richard Gertsen: ‘Studentenfracties zwepen elkaar op’

HU-student Richard Gertsen (25) wordt in september bestuurslid van het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). Dit is de onafhankelijke afdeling van de studentenvakbond LSVb die studenten in de medezeggenschapsraden van hogescholen ondersteunt. Gertsen blijft zich daarnaast bezighouden met zijn studie en blijft actief lid van de Hogeschoolraad (HSR). ‘Als er maar één partij is, valt er niks te kiezen.’

‘Ik wil de studenten in het land die zich bezighouden met medezeggenschap meer met elkaar in contact brengen. Ik zou het tof vinden als een student uit Utrecht met iemand van de Haagse Hogeschool belt over een onderwerp waar ze allebei mee bezig zijn. Ik zie nu te vaak dat het wiel bij elke instelling opnieuw wordt uitgevonden. Een begroting speelt bij elke hogeschool. Net zoals digitalisering in het onderwijs. SOM moet meer als een verbindend platform functioneren.’

Lees het hele interview hier

Taskforce: ‘Toetsperiode C is honderd procent goed gegaan’

De organisatie van toetsen in periode C is substantieel verbeterd ten opzichte van de voorgaande keren. Van de 2025 geplande tentamens aan de HU zijn er slechts vier niet doorgegaan. En de inzet van surveillanten ging ‘een stuk beter’, blijkt uit een evaluatie. Het aantal klachten van studenten bleef zeer beperkt. Wel blijft het tijdig aanleveren van tentamenopgaven door docenten nog een zorgenkindje.    

Ondanks het geringe aantal klachten toonde de studentenfractie Vlijmscherp van de Hogeschoolraad zich verontrust. Zij betoogden tijdens een overleg tussen de HSR en leden van de Taskforce dat de klachtenprocedure voor toetsen omslachtig is. ‘Studenten weten over het algemeen meer dan genoeg van de klachtenprocedures’, reageert Stuy. ‘Ze zijn doorgaans goed op de hoogte dat ze kunnen klagen en waar dat kan. Overigens zit de klachtenprocedure niet in de opdracht van de Taskforce. Wel is het zo dat studenten op verschillende plekken kunnen klagen. Wij gaan er achteraan dat bijvoorbeeld klachten bij de examencommissies ook bij ons terecht komen.’

Het gehele bericht op Trajectum is hier te vinden