Standpunten-2020

Wij pleiten voor onderwijs waarbij de student centraal staat. De Hogeschool Utrecht hoort een plek te zijn waarbij je jezelf kan ontwikkelen, waar het niet uit hoort te maken of dit nou tijdens of naast je studie is. Helaas lijkt het op het moment dat de hogeschool prestatie belangrijker begint te vinden dan ontwikkeling, wij zijn absoluut tegen deze volgorde van prioriteiten en zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.

Ook zetten wij ons in voor het welzijn van alle studenten, afgelopen jaren zijn hier al grote stappen in gemaakt door onder andere een meldpunt op te zetten voor studenten. Komend jaar willen wij dit verder gaan ontwikkelen zodat het psychisch welzijn van onze studenten gewaarborgd kan worden. 

Actief naast je studie en zelfontwikkeling

Sinds het leenstelsel is ingevoerd wordt het alleen maar lastiger om jezelf te ontwikkelen naast je studie. Van een excellentieprogramma tot een bestuursjaar, het draagt allemaal bij aan je eigen ontwikkeling. Wij willen dat je het beste uit jezelf kan halen tijdens en buiten je studie. Zo kan je afstuderen met zoveel mogelijk competenties en vaardigheden!

Deze kandidaten zetten zich hiervoor in

Studentenwelzijn

Steeds meer studenten ervaren een hoge werkdruk die resulteert in een belemmering van functioneren. Om het student welzijn op de HU te verbeteren heeft Vlijmscherp de task force student welzijn geïnitieerd op de HU. Binnen deze taskforce en binnen de medezeggenschap zetten wij ons in om de welzijn van studenten te verbeteren op de HU. Wij vinden dat de basis van onbelemmerd studeren op orde moet zijn. 

Deze kandidaten zetten zich hiervoor in

Meer studieplekken

Zijn er genoeg projectruimtes, leslokalen of werkplekken? Alle studenten en medewerkers horen een eigen plek te hebben waar zij kunnen werken en studeren. Toch is dit best vaak niet het geval, dit vinden wij niet oké, Hier maken wij ons dan ook hard voor.

Deze kandidaten zetten zich hiervoor in

Tentamens en toetsing

Door de hoge werkdruk van docenten worden cijfers regelmatig te laat ingevoerd en bevatten tentamens onnodig veel fouten. Deze bestaan uit spelfouten of zelfs compleet verkeerde formuleringen. Dit leidt tot onnodige irritatie en verwarring bij studenten. Vorig jaar hebben wij al hard gestreden voor een hogere kwaliteit. Zo hebben wij onder andere een meldpunt opgericht waar anoniem klachten ingediend konden worden. Dit jaar willen wij verder met onze strijd voor een hogere kwaliteit van tentamens en toetsing.

Deze kandidaten zetten zich hiervoor in

Betere digitale leer- en inleveromgeving

Nog te vaak werken de digitale leeromgevingen van de HU beperkt of hebben deze storingen. Het is niet meer van deze tijd dat je stukken soms niet meer kan inzien, omdat je niet goed ingeschreven bent. Dit moet anders! In een tijd waarin we niet zonder digitale platformen zoals HUbl en Canvas kunnen, moeten we hierin durven te investeren. Daarnaast is het in het kader van duurzaamheid niet meer wenselijk om opdrachten op papier in te moeten leveren.

Deze kandidaten zetten zich hiervoor in

Heb je een brandende vraag over onze standpunten?