Standpunten

Wij pleiten voor onderwijs waarbij de student centraal staat. De Hogeschool Utrecht hoort een plek te zijn waarbij je jezelf kan ontwikkelen, waar het niet uit hoort te maken of dit nou tijdens of naast je studie is. Helaas lijkt het op het moment dat de hogeschool prestatie belangrijker begint te vinden dan ontwikkeling, wij zijn absoluut tegen deze ontwikkeling en zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.

Tentamens en toetsing

Door de hoge werkdruk van docenten worden cijfers regelmatig te laat ingevoerd en bevatten tentamens onnodig veel fouten. Deze bestaan uit spelfouten of zelfs compleet verkeerde formuleringen. Dit leidt tot onnodige irritatie en verwarring bij studenten. Vorig jaar hebben wij al hard gestreden voor een hogere kwaliteit. Zo hebben wij onder andere een meldpunt opgericht waar anoniem klachten ingediend konden worden. Dit jaar willen wij verder met onze strijd voor een hogere kwaliteit van tentamens en toetsing zodat studenten hun cijfers op tijd ontvangen!

Betere instructies en training surveillanten

De Hogeschool Utrecht maakt gebruik van externe surveillanten. Er zijn veel klachten over surveillanten die niet op de hoogte zijn van de regeling rondom de tentamens. Zij praten bijvoorbeeld hardop, laten studenten nog toe als de tentamens al begonnen zijn of gaan uitgebreid eten tijdens het afnemen van een tentamen. Wij pleiten voor het goed instrueren en trainen van de surveillanten zodat studenten in alle rust tentamens kunnen maken.

Actief naast je studie en zelfontwikkeling

Sinds het leenstelsel is ingevoerd wordt het alleen maar lastiger om jezelf te ontwikkelen naast je studie. Van een excellentieprogramma tot een bestuursjaar, het draagt allemaal bij aan je eigen ontwikkeling. Wij willen dat je het beste uit jezelf kan halen tijdens en buiten je studie. Zo kan je afstuderen met zoveel mogelijk competenties en vaardigheden!

Betere digitale leer- en inleveromgeving

Nog te vaak werken de digitale leeromgevingen van de HU beperkt of hebben deze storingen. Het is niet meer van deze tijd dat je stukken soms niet meer kan inzien, omdat je niet goed ingeschreven bent. Dit moet anders! In een tijd waarin we niet zonder digitale platformen zoals HUbl, Moodle en Sharepoint kunnen, moeten we hierin durven te investeren. Daarnaast is het In het kader van duurzaamheid niet meer wenselijk om opdrachten op papier in te moeten leveren.

Passende huisvesting

De Hogeschool Utrecht is op het moment bezig om alle studenten en medewerkers een plek te geven op de Uithof. Nu het einde in zicht is en vanaf september de laatste groep aanschuift op de Heidelberglaan 15, ontstaat er steeds meer onrust of alles gaat passen. Zijn er genoeg projectruimtes, leslokalen of werkplekken? Alle studenten en medewerkers horen een eigen plek te hebben zonder tot laat in de avond college te volgen.