Standpunten

Wij pleiten voor onderwijs waarbij de student centraal staat. De Hogeschool Utrecht hoort een plek te zijn waarbij je jezelf kan ontwikkelen, waar het niet uit hoort te maken of dit nou tijdens of naast je studie is. Helaas lijkt het op het moment dat de hogeschool prestatie belangrijker begint te vinden dan ontwikkeling, wij zijn absoluut tegen deze volgorde van prioriteiten en zullen er alles aan doen om dit tegen te houden.

Ook zetten wij ons in voor het welzijn van alle studenten, afgelopen jaren zijn hier al grote stappen in gemaakt door onder andere een meldpunt op te zetten voor studenten. Komend jaar willen wij dit verder gaan ontwikkelen zodat het psychisch welzijn van onze studenten gewaarborgd kan worden. 

Onderwijskwaliteit

Tentamens en Toetsing

Wij van Vlijmscherp vinden het belangrijk dat de HU de randzaken voor het studeren goed op orde heeft. Eén van deze randzaken is toetsing en examinering. Naast dat de toets een inhoudelijke en relevante bijdrage moet hebben in het leer proces van de student, is het ook belangrijk dat de alles om de toetsing heen goed geregeld is. Denk hierbij aan de communicatie over waar en wanneer de toets gaat plaatsvinden en wat er van de student verwacht kan worden. Maar denk hier ook bij aan het op tijd nakijken van de toets. Vooral dit laatste gebeurt vaak nog niet, dit door hoge werkdruk bij docenten. Wij van vinden het daarom ook essentieel dat docenten door de HU in staat worden gesteld om op tijd hun werkzaamheden uit te voeren zodat de studenten krijgen waar ze recht op hebben.

Concreet staan wij docenten bij in hun strijd voor een realistische werkdruk/ taakbeleid, zodat er op tijd nagekeken kan worden. Tot slot zorgen wij er voor dat bij ontwikkelingen zoals programmatischtoetsen (Toetsen en portfolio’s met meer samenhang en verbinding met de inhoud/praktijk) we goed betrokken worden en dat bij de invulling er van de studenten van de opleiding zelf ook inspraak hebben.

Investeren in Medezeggenschap

Het volgende punt kunnen we kort over zijn. De Hogeschool Utrecht vindt het net als haar studenten belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs goed op orde is. Het perspectief en de beleving mee nemen van de studenten is hierin een must om het onderwijs goed te kunnen afstemmen en door ontwikkelen. De medezeggenschap en met name de opleidingscommissies (G)OC’s hebben hierin een belangrijke rol. Momenteel krijgen zij structureel niet genoeg vergoed voor de grote inzet en inspanning die zij leveren voor het vertegenwoordigen van student perspectief richting de opleiding. Vlijmscherp pleit dan ook voor een passende vergoeding die de (G)OC’s in staat stelt om hun werkzaamheden na behoren uit te voeren.

Communicatie en Digitale Omgeving

Je opleiding moet studeerbaar zijn. Dit betekent dat de randvoorwaarde goed moeten zijn. Communicatie die helder is en informatie die niet over de schutting gegooid wordt, maar echt op maat wordt gecommuniceerd is dan ook van belang. Wij van Vlijmscherp bemoeien ons al een aantal jaar met het op orde krijgen van de communicatie binnen de Hogeschool Utrecht. Afgelopen jaar hebben we contact gekregen met de verantwoordelijke afdeling. Hier zijn mooie stappen gezet om zowel de digitale omgeving als de communicatie voor studenten passender te maken. Aankomende periode zullen we er ons dan ook in vast blijven bijten in dit dossier en er voor zorgen dat de HU helder en overzichtelijk wordt.

Studentenwelzijn

Er wordt steeds vaker van studenten verwacht dat ze op alle vlakken 100%, soms zelfs 110%, inzet leveren. Vóór corona hadden studenten hier al last van, maar tijdens corona vielen alle vangnetten weg waardoor studenten nergens meer konden opladen. Fractie Vlijmscherp vindt dit erg zorgelijk! Wij gaan ons daarom de aankomende jaren hard inzetten om het studentenwelzijn op de HU te verbeteren! Wij willen dat er meer aandacht gaat komen voor sociale contacten voor studenten, voor de welzijnsfaciliteiten (zoals bv. Studentpsychologen) en voor de algemene prestatiedruk van studenten.

Gezonde Leeromgeving

Vlijmscherp vindt het belangrijk dat de HU een gezonde leeromgeving biedt. Dit komt terug in drie speerpunten.

Goed en Betaalbaar Eten

De hogeschool is niet enkel een plek om lessen te volgen. Ook in de pauzes moet er goed, gezond en betaalbaar eten beschikbaar zijn. Uiteindelijk zijn we allemaal studenten en kunnen we niet altijd de hoofdprijs betalen voor een simpel broodje. De HU moet er daarom in voorzien dat er voldoende gezonde en goedkope opties beschikbaar zijn in onze foodcourts.

Studieplekken

Er moet meer geïnvesteerd worden in studieplekken om te kunnen werken. Nog te vaak ben je als student eindeloos lang rondjes aan het lopen om een (rustige) werkplek te vinden om te leren voor tentamens of om met je projectgroep te zitten. Vlijmscherp zet zich in voor meer studieplekken. Ook moeten er genoeg lokalen beschikbaar zijn, zodat er niet lessen worden geroosterd in de avonden en weekenden.

Luchtkwaliteit

In coronatijd heeft Vlijmscherp onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit op de HU. Er is aan het licht gekomen dat de hogeschool zelf een slecht beeld heeft van de luchtkwaliteit. Uit eigen onderzoek blijkt dat je in sommige lokalen tegen het maximale toegestane gehalte van CO2 aan zit. Dit kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen en duizeligheid. Vlijmscherp zet zich in voor structurele luchtmetingen en verbetering op plekken waar de luchtkwaliteit nog niet goed genoeg.

Actief Naast Je Studie en Zelfontwikkeling

Sinds het leenstelsel is ingevoerd wordt het alleen maar lastiger om jezelf te ontwikkelen naast je studie. Van een excellentieprogramma tot een bestuursjaar, het draagt allemaal bij aan je eigen ontwikkeling. Wij willen dat je het beste uit jezelf kan halen tijdens en buiten je studie. Zo kan je afstuderen met zoveel mogelijk competenties en vaardigheden!

Studentenorganisaties en de HU

Vlijmscherp pleit voor een eerlijke en gelijkwaardige behandeling richting studentenorganisaties. Nog te vaak zien we dat de hogeschool zich niet houdt aan de gemaakte afspraken en de studentbestuurders niet voldoende faciliteert. Hierdoor worden verenigingen onnodig benadeeld. Vlijmscherp pleit om die reden voor een betere handhaving op de Uitvoeringsregeling en een herziening van het Beleid- en toetsingskader studentenorganisaties. Zo zorgen we ervoor dat studentbestuurders goed hun rol kunnen pakken in het bijdragen aan onze HU Gemeenschap.

Heb je een brandende vraag over onze standpunten?