Taskforce: ‘Toetsperiode C is honderd procent goed gegaan’

De organisatie van toetsen in periode C is substantieel verbeterd ten opzichte van de voorgaande keren. Van de 2025 geplande tentamens aan de HU zijn er slechts vier niet doorgegaan. En de inzet van surveillanten ging ‘een stuk beter’, blijkt uit een evaluatie. Het aantal klachten van studenten bleef zeer beperkt. Wel blijft het tijdig aanleveren van tentamenopgaven door docenten nog een zorgenkindje.    

Ondanks het geringe aantal klachten toonde de studentenfractie Vlijmscherp van de Hogeschoolraad zich verontrust. Zij betoogden tijdens een overleg tussen de HSR en leden van de Taskforce dat de klachtenprocedure voor toetsen omslachtig is. ‘Studenten weten over het algemeen meer dan genoeg van de klachtenprocedures’, reageert Stuy. ‘Ze zijn doorgaans goed op de hoogte dat ze kunnen klagen en waar dat kan. Overigens zit de klachtenprocedure niet in de opdracht van de Taskforce. Wel is het zo dat studenten op verschillende plekken kunnen klagen. Wij gaan er achteraan dat bijvoorbeeld klachten bij de examencommissies ook bij ons terecht komen.’

Het gehele bericht op Trajectum is hier te vinden