Initiatiefvoorstel studentenwelzijn ingestemd

De Hogeschoolraad heeft ons initiatiefvoorstel omtrent studentenwelzijn unaniem ingestemd! Met goedkeuring van het College van Bestuur komt er nu hopelijk een centrale aanpak voor de verbetering van het studentenwelzijn.

De voorgestelde taskforce zal deze verantwoordelijkheid gaan dragen en zich onder andere gaan bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Het in kaart brengen van initiatieven m.b.t. studentenwelzijn
  • Het verbinden van deze initiatieven zodat deze elkaar kunnen versterken
  • Deelname aan het landelijk netwerk studentenwelzijn HO om kennis te delen  m.b.t. initiatieven en kennis o.g.v. studentenwelzijn
  • Het op de agenda zetten van het thema studentenwelzijn d.m.v. workshops en studiedagen
  • Doorlopend desk research om initiatieven van een wetenschappelijke fundering te kunnen voorzien, waar mogelijk in samenwerking met het landelijk netwerk studentenwelzijn

Bekijk hier het volledige initiatiefvoorstel

Hogeschoolraad stemt tegen gedragscode

Zojuist heeft een overgrote meerderheid in de Hogeschoolraad tegen de gedragscode voor studentenorganisaties gestemd. Vlijmscherp is hier blij mee en hoopt hiermee de verenigingen meer duidelijkheid te hebben kunnen geven. Vooralsnog veranderd er voor studentenorganisaties niks.

We zijn op geen enkele manier tegen een gedragscode maar wel tegen het stuk wat voorlag. In het stuk waren alleen plichten en eigenlijk geen rechten vastgelegd. We gaan graag in gesprek om te kunnen kijken hoe een eerlijk en rechtvaardige gedragscode er wel zou moeten uitzien.

Voor nu zal er de komende tijd voor studentenorganisaties niks veranderen. Bij mogelijke incidenten zullen de hogeschool en universiteit per situatie bekijken hoe er zal worden gereageerd. 

Nieuwe gedragscode is onduidelijk en leidt tot angstcultuur

Op woensdag 12 december zal de gedragscode voor studentenorganisaties in Utrecht ter instemming komen in de Hogeschoolraad. Wij als Fractie Vlijmscherp zijn na raadpleging van onze achterban eensgezind: we zijn tegen dit document en bang voor de gevolgen.

Wij staan als fractie voor duidelijke afspraken en procedures. Daarom willen wij een reëel document waarbij alle partijen weten waar ze aan toe zijn en daardoor het beste uit zichzelf en de ander kunnen halen.

Dit document is dat niet wegens volgende redenen:

Ten eerste worden studentenorganisaties vele plichten opgelegd waar geen rechten voor terugkomen. Ook worden studentenorganisaties monddood gemaakt door zichzelf niet meer negatief te mogen uitlaten over de onderwijsinstellingen. Dit vinden wij niet stroken met de cultuur van openlijke discussie op het hoger onderwijs.

Ten tweede is dit document niet zo participatief tot stand gekomen als eerder is gemeld. De belangrijkste organisatie voor studieverenigingen op de Hogeschool Utrecht – de OSHU – is slechts beperkt gehoord. Verder is de Universiteitsraad alleen om advies gevraagd en hadden zij geen instemmingsrecht. Het is hiermee onduidelijk of het eindproduct wel gedragen wordt door alle studentenorganisaties.

Ten derde zijn we geschrokken van de publicaties in Telegraaf en DUB. Een soortgelijk document bij de gezelligheidsverenigingen wordt als input gebruikt voor een publiekelijke schandpaal. Verenigingen hebben in goed vertrouwen incidenten gemeld bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) en kunnen dit nu teruglezen in de media.

Ten slotte twijfelen wij aan de praktische uitvoerbaarheid van de gedragscode. Dit gezien het feit dat er een duidelijke praktische meldingsprocedure ontbreekt. Daarnaast is er geen rekening gehouden met kleine kwetsbare verenigingen die geen juridische ervaring hebben. Door alle bovengenoemde argumenten zijn wij tot de conclusie gekomen dat we niet anders kunnen dan de verenigingen te beschermen en zullen tegen de gedragscode die voorlicht stemmen.

In een eerdere versie van dit statement stond een verwijzing naar een artikel van DUIC. Dit was onjuist, het moest gaan om een artikel in de Telegraaf.